Davranış Bozukluğu Tedavisi

Davranış değişikliği tedavisi, vücut ağırlığında aşırı kilonun kaybedilmesine yönelik yapılan tedaviler arasında bireyi kabullendirmek açısından en zor yöntemdir. Bu tedavi sadece az yemek yemeyi ya da fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmayı değil tüm yaşam tarzını değiştirmeyi kapsar. Tedavideki asıl hedef ise yemek yemek ve fiziksel aktivite hususlarındaki tüm olumsuz davranışların ve alışkanlıkların olumlu hale dönüştürülmesidir.

Tedavinin basamaklarını ise;

  • Kişinin kendisini gözlemlemesi
  • Uyaran kontrolü
  • Alternatif davranışlar geliştirmesi
  • Pekiştirme, kişinin kendisini ödüllendirmes
  • Bilişsel yeniden yapılandırma
  • Sosyal destek
  • Farmakolojik tedavi şeklindedir.